fbpx

Sổ tay du học Pháp – Phần B: Thông tin chung về du học Pháp

CÁC VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI ĐẾN PHÁP Bạn có thể tới Pháp để trải nghiệm một khóa học ngắn ngày (dưới 90 ngày) hay học một khóa học dài hạn để đạt một bằng cấp của Pháp. 1. Du học ngắn hạn Các trường của Pháp có hơn hai trăm khóa học ngắn hạn trong suốt năm, nhưng chủ...