fbpx

Giới thiệu

12 tháng 3, 2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Paris
Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp

nnb-thuong-vu

Giới thiệu

Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (Union des étudiants Vietnamiens en France, viết tắt là UEVF), được thành lập ngày 26/03/2004, theo luật Hội đoàn 1901 tại cộng hòa Pháp.

Nhiệm vụ

nguyen-khanh-linh-uevf
  • Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, học tập và nghiên cứu.
  • Đại diện chính thức, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh
    Việt Nam tại Pháp.
  •  Tổ chức các hoạt động tập hợp và đoàn kết sinh viên, các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam trên toàn
    nước Pháp, các hoạt động thể thao, nhân đạo, xã hội, giáo dục, khoa học… góp phần thúc đẩy quan hệ
    Việt – Pháp.
  • Thúc đẩy sự hội nhập của thanh niên, sinh viên Việt Nam vào xã hội Pháp và quốc tế: phối hợp với các hội, các đoàn hữu nghị, chính quyền địa phương. Hiện nay, có hơn 8000 sinh viên và nghiên cứu sinh

Việt Nam đang học tập và nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo của Pháp. Với các mục tiêu hoạt động đã đề ra, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Pháp cũng như tại Việt Nam.

Ban thường vụ UEVF nhiệm kì 2021-2023

Nguyễn Phan Bảo Thụy

Nguyễn Phan Bảo Thuy

Chủ tịch

duong-thi-mai-lan

Dương Thị Mai Lan

Tổng thư kí

Thủ quỹ UEVF Trần Linh Trang

Trần Linh Trang

Thủ Quỹ

Trưởng ban nội vụ uevf

Mai Bá Dương

Trưởng ban nội vụ

Trang Solange UEVF

Vũ Minh Trang

Trưởng ban Đối ngoại

Ban truyền thông UEVF

Phạm Thùy Dương

Trưởng ban truyền thông

Trần Thanh Thủy

Trần Thanh Thủy

Trưởng ban

Khoa Học Giáo Dục

Cơ cấu tổ chức và các chi hội thành viên

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức hoạt động của UEVF bao gồm Ban chấp hành (BCH) Trung ương và các BCH Chi hội thành viên. Hội tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu toàn nước Pháp 02 năm một lần để bầu ra BCH và BCH thường trực (BTT). Nhiệm kì của BCH Hội Trung ương (UEVF) là 02 năm. UEVF tổ chức Đại hội giữa nhiệm kì sau 01 năm hoạt động để tổng kết hoạt động, bầu bổ sung thành viên BCH, nêu ra các vấn đề còn tồn tại để có hình thức hoạt động phù hợp hơn, tiếp tục phát triển phong trào Hội. Các Chi hội tiến hành Đại hội 01 năm một lần để bầu Ban chấp hành Chi hội. Các Chi hội chủ động tổ chức phong trào sinh viên trong khuôn khổ các chương trình theo đúng định hướng hoạt động chung của UEVF. Các Chi hội hạch toán độc lập và có mối liên hệ hành chính và tương hỗ với BCH Trung ương.

Nhìn chung, Pháp là quốc gia có số lượng lớn du học sinh Việt Nam và đang có chiều hướng gia tăng mạnh từ 2010 đến nay (từ năm 2016 – 2019 đã có hơn 8.000 sinh viên theo học). Các bạn đang theo học và nghiên cứu tại hầu hết các cấp học, ngành nghề, là lực lượng quan trọng đã, đang, và sẽ có nhiều đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… của đất nước.