fbpx

Giải thưởng Sinh Viên Xuất Sắc

Giải thưởng sinh viên xuất sắc là chương trình diễn ra thường niên để tôn vinh những sinh viên có thành tích học tập tốt trong 3 hệ: đại học, thạc sĩ và nghiên cứu sinh, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập tại Pháp cũng như tìm ra những gương mặt có đề tài, dự án ưu tú, mang tính thực tiễn để áp dụng cho đất nước. Chương trình được đồng tổ chức bởi Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) và Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global). Chương trình được bắt đầu từ năm 2009, tuy nhiên có giai đoạn bị gián đoạn. Từ năm 2019, Hội UEVF quyết định cố gắng tổ chức mỗi năm 1 lần.